S. Sindicals
 
 
 
QUI SOM?
Sindicat Autònom de Funcionaris de l’Administració Local (SAF-AL)
"El Sindicat Autònom de Funcionaris de l’Administració Local (SAF-AL) neix al Baix Empordà, concretament a Sant Feliu de Guíxols amb la vocació de sumar voluntats i unir esforços per a una millor defensa dels drets de les empleades i empleats públics i alhora contribuir a la millora de la qualitat de la nostra Administració més propera, la dels Ajuntaments, l’Administració Local de Catalunya.
Aquest nou projecte sindical vol ser un punt de trobada dels treballadors de l’Administració Local per superar diferències, reduir distàncies i combatre tractes de favor que no fan més que generar competències estèrils que sovint generen l’autodestrucció de la cooperació i del treball en equip. Tot això amb un gran objectiu finalista com és el d’assolir un millor servei al ciutadà respectant alhora el dret dels empleats públics locals a un bon clima de treball remunerat de forma justa.
La via triada ha estat la de la transversalitat de les persones que han tirat endavant aquest projecte (inicialment un cap de negociat de rendes, un arquitecte municipal i un conserje d’escola). Aquesta diversitat incrementa la proximitat i dóna un millor coneixement de les especificitats de les diferents tasques i inquietuds laborals, alhora que amplia la representativitat davant dels poders públics.
Però a més de ser sinònim de sindicalisme responsable, de proximitat entre treballadores i tregalladors i amb la societat, el SAF-AL no entén el seu treball sense la col·laboració i aliança amb altres organitzacions sindicals. Per això s’atorga un valor estratègic fonamental a la relació que es manté amb la Federació de Professionals de la Seguretat Pública (FEPOL) que el converteix en un potent instrument sindical perquè, a més del elements característics propis, permet donar tots aquells serveis que siguin necessaris per tal de realitzar amb rigor i professionalitat les seves funcions.
El sistema de relacions laborals en l’àmbit local, no diferencia entre els diferents tipus d’empleades i empleats públics ja que tots ells estan representats en una mateixa mesa de negociació i en funció de com estigui estructurada la relació de llocs de treball, es poden produir situacions de desequilibri o impossibilitat d’assoliment d’una negociació col·lectiva equitativa. És per això que l’aposta clara del SAF-AL és la de ser un sindicat que permet aliances i modula la negociació col·lectiva, fórmula que fins al moment està donant bons resultats als Ajuntaments en els quals les treballadores i treballadors han dipositat la seva confiança amb nosaltres."
Serveis a l'afiliat
Segueix-nos
Política de Cookies